Opret dig på listen over godkendte rådgivere


Er du privat rådgiver og ønsker du at ansøge om optagelse på listen over godkendte rådgivere, der kan udføre rådgivningsopgaver for virksomheder, der opnår tilskud fra SMV:Digital og Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, skal du indtaste dit CV her.

CV’et er et personligt CV og kompetencer, erfaringer og referencer skal være knyttet til den enkelte rådgiver. Man kan ikke oprette et CV for et samlet rådgiverhus, GTS Institut eller anden sammenslutning.

Dit CV bliver lagt ind i en åben søgbar database, som er blevet etableret for at gøre det brugervenligt for virksomhederne at finde en relevant rådgiver. Jo mere fyldestgørende og detaljeret CV’et er, jo bedre muligheder er der for at finde en rådgiver med de rette kompetencer. Vi opfordre til, at I uddyber jeres kompetencer, specialer og reference, så vi stiller de bedste betingelser til rådighed for virksomhederne. Hvis CV’et bliver for kortfattet, bliver det svært for både virksomhederne og for SMV:Digital / Erhvervspartnerskabet at vurdere de indsendte CV’er.


Personlige data » Uddannelse og erfaring » Kompetencer indenfor E-Handel » Kompetencer indenfor Digital omstilling » Kompetencer indenfor Automatisering » Pris, accept og godkendelse

Personlige data

Virksomhedsnavn
Navn
Adresse
Postnummer
By
Bopælsregion
Mailadresse
www
Telefon
Mobiltelefon
Uvildighedserklæring Jeg erklærer mig hermed for indforstået med, at når min profil vælges af en virksomhed, er jeg uvildig. Dvs. der må ikke bestå nogen form for interessesammenfald, hverken direkte eller indirekte. Dette gælder under hele forløbet. Jeg sælger heller ikke konsulentydelser eller indgår i andre former for ansvarspådragende samarbejder med virksomheden mens sparringsforløbet pågår.